X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

من

پشت لبخندی پنهان هر چیز

روزنی دارد دیوار زمان

که از آن

چهره من پیداست

چیزهایی هست، که نمی دانم

می دانم، سبزه ای را بکنم خواهم مرد

میروم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم

راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم

من پر از نورم و شن

و پر از دار و درخت

پرم از راه، از پل، از رود، از موج،

پرم از سایه برگی در آب،

                                               چه درونم تنهاست.امشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که