X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سال ها

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کردامشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که