X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تخت جمشید

در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید

هیچ کس عصبانی نیست

هیچ کس سوار بر اسب نیست

هیچ کس را در حال تعظیم نمی بینید

برده داری مرسوم نبوده

در بین این همه پیکر تراشیده شده،

حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد !  امشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که