X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سال نو

بر بستر خاک اسطوره ای مان

با تکیه بر  ستون های تخت جمشید روییدیم

ریشه هامان

به آب دریای خزر و خلیج همیشگی فارس سیراب گشت

تیغ ها بر شاخسار و تبرها بر پیکرمان فرود آمد

گرمای تموز و سرمای زمستان تنمان را سوزاند

بس خزان بی ترحم از سرمان گذشت

ایستادیم

و جز بر آستان خداوند سر خم نکردیم

و اینک در بهاری دیگر

رویش برگ های سبز و شکوفه های سپیدمان را

به نظاره می نشینیمامشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که