X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

من آمده ام

من آمده ام

با یک دنیا حرف

با یک آسمان صدا

با یک جهان آرزو

 

می خواهم باشم

می خواهم سخن بگویم

می خواهم فریاد برآورم

 

و امید دارم

هنوز کسی هست

که بخواهد گوش دهد

بی آن که بخندد

بی آن که بگریزد

و بی آن که محکوم کند

. . .امشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که